CSGO Alliancen

CS:GO alliancen er en sammenslutning af større aktører i Danmark. Formålet med sammenslutningen er at skabe et større og bredere samarbejde på tværs af den danske scene.

Opbygning
Alliancen er opbygget af 3 instancer (holdejere, spillere og events)
Hvert udvalg har valgt nogle repræsentanter som sidder i styregruppen og i Disciplinær juryen.

Udvalg: Udvalgenes funktion er at skabe et fælles forum for de enkelte instanser, hvor der diskuteres emner som skal løftes op i styregruppen fx kravspecifikationer til CS Touren.

Styregruppen: I Styregruppen besluttes og diskuteres der på tværs af events, holdejere og spillere.  Denne fungerer som et talerør mellem de enkelte interessenter, som gør det muligt at forventningsafstemme på tværs af hele den danske scene.

Diciplinær Jury:   Har funktion som et upartisk panel, der vil håndtere enkelte klagesager om nødvendigt. Juryen vil nedsætte sit eget kommissorium baseret på regelsættet som anvendes af CS:GO Alliancen

Hvis man som holdejer, eventarrangør eller spiller ønsker at blive en del af det her nationale samarbejde – så send en email til info@cstour.dk