Regelsæt

Alliancen benytter sig af Dust2.dk regelsæt som er indsat nederstående

1. Generelt

1.1. Deltager man med et aktivt ban udelukkes man permanent.
1.1.1 Det er spillerens eget ansvar, at kontrollere dette.

1.2. Ved gentagen overtrædelse udelukkes man permanent.
1.2.1 Der er én chance, så modtager man sit andet ban, er man udelukket permanent.

2. Eksisterende bans

2.1 Modtages CS:GO VAC ban efter d. d., når spilleren er fyldt 18 år, er spilleren udelukket permanent.
2.1.1 Modtages CS:GO VAC ban efter d. d., når spilleren er under 18 år, er spilleren udelukket fra i 2 år fra datoen, hvor bannet trådte i kraft.
2.1.2 CS:GO alliancen kan kræve fremvisning af gyldig legitimation og andet ved tvivl.
2.1.2.1 CS:GO alliancen forbeholder sig retten til at udelukke en spiller permanent, hvis spilleren ikke aktivt samarbejder om at bevise aldersspørgsmålet, eller hvis vi vurderer, at der ikke er fremlagt tilstrækkelige beviser på spillerens alder.
2.1.3. Løftes VAC ban af Valve kan man igen deltage omgående.

2.2 Har du modtaget et CS:GO VAC ban før d. d. er du udelukket i 2 år fra bannets dato. Det er uanset alder.

2.3 Har man et aktivt ban vedr. cheat på, men ikke begrænset til, FACEIT, CEVO, ESEA, eller ESL kan man ikke deltage i CS:GO alliancens aktiviteter.

3. Bans til CS touren

3.1. Ved begrundet mistanke fra et events admins om snyd bortvises spiller, samt hold omgående fra igangværende turnering.
3.1.1. Kendes man skyldig i den efterfølgende efterforskning modtages 2 års karantæne.
3.1.1.1. Beslutningen træffes af det enkelte event, hvis man ønsker at applere sagen kan det tages op i CS:GO alliancens Disciplinær jury

3.2. Benytter man fakenicks eller smurf-accounts i CS Tour turneringer, udelukkes man.
3.2.1. Fakenick eller smurf uden aktivt ban giver 2 års karantæne
3.2.2. Fakenick eller smurf med aktivt ban giver permanent udelukkelse.

4. Procedure

4.1. I tilfælde af, at en spiller mener en modstander snyder gøres følgende.
4.1.1. Anklagen holdes indledningsvis mellem hold og det enkelte events admins, indtil CS:GO Alliancen kommer med en offentlig udmelding.
4.1.1.1. Overtrædes dette bortvises det anklagende hold.

4.1.2. Straks efter kampen beder man det enkelte events admins om demo fra den pågældende spiller.

4.1.3. Så hurtigt som muligt melder man tilbage til admins med tvivlsomme sekvenser, som gennemses omgående.

4.1.4. Når sagen betragtes afsluttet fra Alliancens side, kan man frit offentliggøre sine anklager.

4.1.5. Fremkommes nye beviser kan afgørelsen omstødes.

5. Pointfordeling

En spiller kan kun repræsentere 1 hold pr event.

Alle points bliver registreret på holdnavnet

Forlader 3 eller flere spillere holdet samtidigt vil disse tage 50% af pointene med sig.

Det er kun tilladt at have et enkelt hold med pr organisation til playoffs.

I tilfælde af navneændring af organisationen/holdet vil det være nødsaget at kontakte CS:GO Alliancen på info@cstour.dk for at få tilladelse.

Hvis det ikke bliver gjort vil alle point frafalde den enkelte organisation.

Undtagelser for hold uden organisation (Aka. mixhold)

Et mixhold defineres som 5 faste spillere der spiller sammen hvor ingen af spillerne er på kontrakt med en organisation.

Et mixhold kan deltage i forskellige events under forskellige navne. Navnene skal dog stadig godkendes af event arrangøren. 

Alle mixhold skal registreres på med et “stam navn”, som er navnet der vil fremgå af ranglisten. Holdet skal senest dagen før event start oplyse eventarrangøren om stam navn og hold navn. Sker dette ikke trækkes der 50% af evt. vundne points.

Skriver et mixhold kontrakt med en organisation, vil 50% af mixholdes points vil blive overført til organisationen og spillerne beholder selv de sidste 50%.

Ved udtrædelse af organisationen gælder de normale regler